ukládám

[]

Historie cyklovýletu

Ročník 2017 - Velké Opatovice

Počet účastníků: 892

Fotogalerie


Ročník 2016 - Úsobrno

Počet účastníků: 802


Ročník 2015 - Malá Roudka

Počet účastníků: 795

Fotogalerie


Ročník 2014 - Uhřice

Počet účastníků: 931

Fotogalerie


Ročník 2013 - Cetkovice

Počet účastníků: 802

Fotogalerie


Ročník 2012 - Světlá

Počet účastníků: 600

Fotogalerie
Ročník 2011 - Šebetov

Počet účastníků: 376

Fotogalerie
Ročník 2010 - Vanovice

Počet účastníků:

Fotogalerie
Ročník 2009 - Borotín

Počet účastníků: 140 (deštivo)

Fotogalerie
Ročník 2008 - Velké Opatovice

Počet účastníků: 282

Fotogalerie


Za ideálního počasí pro cyklisty se v sobotu 30. srpna od 10,00 hodin uskutečnil již 2. ročník cyklovýletu obcemi mikroregionu Malá Haná. Pořadatelem bylo město Velké Opatovice, které navázalo na loňský premiérový ročník pořádaný obcí Úsobrno. Před slavnostním nástupem, na kterém starosta Jiří Bělehrádek přivítal všechny přítomné a kde jim byly oznámeny bližší údaje k pořádané akci a kde starostové jednotlivých obcí přítomné rovněž pozdravili a informovali je o tom co je v těchto obcí čeká, se prezentovalo a zapsalo do evidenčních listin celkem 282 cyklistů. Tito se pak záhy vypravili na 43 km dlouhou cestu po všech devíti obcích mikroregionu. Za povšimnutí stojí výkon pana Jana Šunky z Velké Roudky, který tento výlet absolvoval v kruhu své nejbližší rodiny (a jen nepřítomnost prapravnučky způsobila, že se jej zúčastnily pouze 3 generace této rodiny a nikoliv zamýšlené a avizované 4 generace). S velkým věkovým odstupem získal ve svých 78 letech cenu pro nejstaršího účastníka – „pravý kovbojský stetson“. Neméně zajímavá byla i tombola cyklovýletu, kde majitelé 916 losů čekali, jak dopadne losování 80 hodnotných cen. První cenu – kolo v hodnotě 15 tisíc Kč získala šťastná majitelka losu z Velkých Opatovic. K prestiži akce přispěla jistě i podvečerní návštěva hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava Juránka, který s (odhadem) dalšími 700 návštěvníky Dne města – akce navazující na cyklovýlet se zúčastnil losování a sledoval vrchol večera – slavnostní ohňostroj a předání pořadatelské štafety – poháru pro rok 2009 obci Borotín.

Břetislav Strnad, tajemník Velkých OpatovicRočník 2007 - Úsobrno

Počet účastníků: 193

Fotogalerie


Nebývale vydařenou akcí prvního podzimního dne, v sobotu 22. září, se stal 1. ročník cyklovýletu OKOLO Malé Hané, jehož pořadatelstvím byla pro tento rok pověřena naše obec. Zastupitelé a pracovníci obce, členové SDH a TJ Úsobrno a řadoví občané Úsobrna připravili pro 193 účastníků program, během kterého si za nádherného slunečného počasí mohli projet na kole 43 km dlouhou trasu, během které navštívili všech 9 obcí svazku. V těchto obcích obdrželi informační materiály, bylo pro ně připraveno občerstvení a v neposlední řadě i něco pro ponaučení. V obci Světlá to byla maketa a popis projektu na obnovu dřevěného větrného mlýna, v Šebetově – v rámci Dne otevřených dveří prohlídka Ústavu sociální péče pro ženy, ve Vanovicích prohlídka věže a hlavní lodi evangelického kostela a ve Velkých Opatovicích předpremiérová návštěva expozice Moravského kartografického centra. Po příjezdu účastníků cyklovýletu ke kulturnímu domu v Úsobrně na ně (i na dalších bezmála 70 „necyklistu“) čekal známý bavič Václav Faltus, „ tasovický vinař“ Ing. Juračka a kapela Rose Band, kteří ve svých vstupech z oblasti humoru, poučení o vínech a jejich ochutnávky i tance přítomné bavili do pozdních nočních hodin. Bohatou tombolu s 50ti cenami nevšedně moderoval V.Faltus . Na závěr je nutno poznamenat, že hlavní cenu – kolo za 15 tisíc Kč vyhrál účastník akce z Brna a 2. cenu – srnce si odvezl výherce až do Znojma.Všem, kdo se na úspěšné realizaci této akce podíleli a také sponzorům chci za to upřímně poděkovat.

Miroslava Strnadová, starostka Úsobrna

[znaky]