ukládám

[]

Ročník 2017 - Velké Opatovice

Počet účastníků: 892

SponzořiV sobotu 26. srpna vítal od brzkého rána zámecký park ve Velkých Opatovicích a jeho pečlivě připravené zázemí přímé účastníky a hosty XI. ročníku cyklovýletu OKOLO Malé Hané. Registračními stanovišti prošlo za cca 150 minut 883 cyklistů všech věkových kategorií. Nejmladším byl Pavel Brtník z Velkých Opatovic, ročník 2016 a nejstarším Jan Pospíšil z Moravské Třebové, ročník 1938. Oba jmenovaní byli pořadateli ocenění, Pavlík Brtník v nepřítomnosti (zmohl jej spánek po absolvovaném sportovním výkonu) a Jan Pospíšil osobně a jak při předávání ceny uvedl, kolo má velmi rád a ročně na něm najede cca 6000 km. Po přivítání všech přítomných ve Velkých Opatovicích starostka města předala slovo hejtmanovi Jihomoravského kraje Bohumilu Šimkovi, který aktivním i neaktivním cyklistům popřál krásný den a bezpečné kilometry v sedle kola. Poté starostové a místostarostové obcí mikroregionu pozvali cyklisty do svých obcí, upřesnili kontaktní místa a na nich připravený program.

Počty účastníků z jednotlivých měst a obcí:

Velké Opatovice234
Cetkovice61
Borotín35
Šebetov27
Světlá26
Vanovice21
Úsobrno17
Malá Roudka15
Uhřice12
Brno67
Boskovice49
Jevíčko26
Praha15
USA, San Fracisco 1


Již osm ročníků je nedílnou součástí této akce i Josef Zimovčák, který jízdou na vysokém kole reprezentuje nadační fond „Na kole dětem“, který přispívá na následnou péči onkologicky nemocným dětem. I zde měla proto veřejnost po celý den možnost zakoupením cyklovybavení a dresů přispět na tento projekt. V závěru slavnostního zahájení dostal slovo zástupce Agentury Dobrý den z Pelhřimova, aby uvedl a zahájil pokus o rekord a jeho zápis do Knihy rekordů v kategorii „současné zvonění na cyklozvonky po dobu jedné minuty“. Všichni hosté a účastníci cyklozvonky při prezentaci obdrželi a v okamžiku zahájení pokusu jich bylo na řídítkách kol a v dlaních 879. Tímto počtem byl překonán rekord z roku 2010, kdy v Praze současně zvonilo na cyklozvonky 375 lidí.


Po vyhlášení rekordu se dlouhý peloton vydal na čtyřiceti kilometrovou trasu spojující všech devět obcí Mikroregionu Malá Haná. Mezi prvními se do zámeckého parku navrátil i pan Pavel Žilka z Bezděčí u Trnávky a se slovy „mám dva losy, většinou nevyhrávám a nebudu tři a půl hodiny čekat na losování“ a odjel domů. Bohudík se mu tato prognóza nevyplnila a stal se šťastným výhercem 1. ceny – krásného horského kola. Škoda jen, že si tuto první cenu osobně nepřevzal na místě samém a že se nepodařilo moderátorovi s ním navázat ani telefonní kontakt. Losování tomboly se ujala, v sobotu ještě stále úřadující, Miss Jiřinka 2015 Yvonne Volgemutová.

Před vlastním losováním tomboly předala starostka Kateřina Gerbrichová Josefu Zimovčákovi finanční dar města ve výši 10 000 Kč pro nadační fond „Na kole dětem“. V následné půlhodině našlo své majitele 120 hodnotných a zajímavých cen připravené tomboly. V průběhu dne měli možnost si návštěvníci zámeckého parku prohlédnout restaurovaná vozidla Jaroslava Bárty z Velkých Opatovic, vojenskou techniku Vojenského klubu Letovice, hasičskou techniku SDH Velké Opatovice, zaposlouchat se do „řízné“ dechovky Šohaji, nestárnoucích hitů skupiny Olympic v podání Rosomák Olympic Revival a dosyta se zasmát vtipům a historkám lidového vypravěče Jožky Černého. Večerní program s taneční zábavou pokračoval po 20. hodině vystoupením skupiny HerrGott Rock. Účastníci cyklovýletu měli možnost navštívit i Mezinárodní výstavu jiřin, která měla svou expozici v Moravském kartografickém centru ve Velkých Opatovicích.

Mediálním partnerem akce bylo Rádio Haná, poděkování patří všem sponzorům (Mikroregion Malá Haná a obce mikroregionu, P-D Refractories CZ a.s., GERBRICH s.r.o., STAVKOM spol. s r.o., Vodárenská akciová společnost, SUEZ Využití zdrojů, VOS zemědělců a.s., Zlatnictví OPAL, Kabelová televize s.r.o. Česká Třebová, Atec consult s.r.o., Reality Minářová, Petrů Sport, SDH Velké Opatovice a košíkářství František Kresl) za jejich finanční a materiální dary, díky kterým jsme mohli účastníkům připravit bohatou tombolu. Dále patří díky moderátorům Vláďovi Rusovi a Lukáši Kobzovi, tajemníkovi úřadu Břetislavovi Strnadovi za jeho aktivní přístup a celkovou organizaci, administrativním a technickým pracovníkům Města Velké Opatovice, členům SDH Velké Opatovice za jejich technickou a organizační pomoc a Ing. Martinu Cikánkovi za akční správu webových stránek www.okolomalehane.cz.

Věřím, že tato akce se již v našem mikroregionu Malá Haná stala takovou stálicí, která i do budoucna bude lákat mnoho účastníků a příznivců cyklosportu, kde mohou svou účastí přispět ke spolupráci obcí v našem mikroregionu a každý rok si užít krásný cyklovýlet po naší malebné krajině Malé Hané.

Ing. Kateřina Gerbrichová, starostka města

[znaky]